MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nın, SATICI’ya ait online satış üzerinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi ONLİNE SATIŞ üzerinden onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/Ürünler’in bedeli ve masrafları HAVALE/EFT ile tahsil olunur.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

Adı/Ünvanı: Bedia Kahya KILIÇ Koçluk ve Danışmanlık

Adres: Mürsel mh. 21. Yy cad. No:28/31 Mudanya Bursa

E-posta: bedia@bediakahyakilic.com

Tel: 0533 16 86 777

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. TANIMLAR

KANUN                 : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK    : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

TARAFLAR           : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME          : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 

G.MADDİ MAL                   :Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MAL                                      :Alışverişe konu olan menkul ürünleri ifade eder.

HİZMET                          :Kişisel Danışmanlık Hizmeti, ürün satışı, eğitim, atölye ve seminer.

ONLİNE SATIŞ              :WhatsApp/Instagram üzerinden, facebook ve hernevi sosyal medya hesabı ile web sayfası üzerinden satış.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

ALICI, işbu sözleşmenin akdi için SATICI ile paylaştığı tüm kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini rızaen paylaştığını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu bilgilerinin işlem güvenliği için en fazla on yıl süre ile muhafaza edileceği, gerekli hallerde kullanılacağı hakkında aydınlatıldığını ve bu hususlara muvafakat ettiğini, kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin imhasını talep etmesi halinde, bu hususu SATICI’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, SATICI’nın ALICI ile akdedilen sözleşmelerden dolayı herhangi bir alacağının ve riskinin kalmadığını tespit etmesi halinde bu bilgileri ALICI’nın yazılı talebi üzerine imha edeceğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait online satış üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün, hizmetin satışı ve teslimi ile birlikte SATICI tarafından verilen eğitim/seminer/atölye/danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve online satış gerçekleştirilen sosyal paylaşım ağında ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ
 2. a) Malın /Gayri maddi malın/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait online satışın gerçekleştirildiği WhatsApp/ web/ instagram ve hernevi sosyal medya üzerinden yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 3. b) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 4. c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
ÜRÜN BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM (TL)
Danışmanlık bedeli 636 TL 1 636 TL
Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri -TL
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil) 750 TL

 

Alıcının sözleşmeyi onayladığı tarih ile ödemeyi yaptığı tarih arasında idarenin vergi oranlarını arttırması halinde otomatik olarak bu oran fiyata yansıtılır. Ödeme yapılana kadar eğitim ücreti değişirse, değişiklik doğrudan uygulanır.

 1. SİTE/ SOSYAL MEDYA HESABI KULLANIM ŞARTLARI

a)Online satış işlemi gerçekleştirilen @bediakahyakilic, SATICI’ya ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir. Online satış işlemlerinin gerçekleştirildiği İnstagram sitesini kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. b) Instagram hesabında ki tüm gayri maddi ürünler ve ürünler,hizmetler,eğitim ve seminer slaytları, pdf ve görselleri SATICI’nın mülkiyetindedir. Ürünlerin, hizmetlerin hiç biri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kiralanamaz, yeniden yayınlanamaz, basılamaz, online eğitimler kaydedilemez, pazarlanamaz ve yayınlanıp, paylaşılamaz üzerinde telif hakkı iddia edilemez ya da dağıtılamaz.
 2. c) SATICI, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

d)Online satış ürünlerinin ve hizmetlerinin alıcı tarafından yayınlanmaları halinde yayınlanan ürün yahut hizmetin altına yapılan kişilik haklarını zedeleyici, ahlaka aykırı yorumlar nedeniyle 3. Kişilere karşı doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı SATICI’nın hiçbir şahsi/ hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacaktır.

e)Alıcının ürün-gayri maddi ürün/mal ve hizmetlere ilişkin yaşadığı deneyimleri SATICI ile paylaşırken adı soyadı gizlenmek kaydı ile ALICI 3. Kişilerle paylaşılmasına peşinen  rıza göstermiştir.        

7.HAVALE/EFT İLE ÖDEME ŞEKLİ

 1. a) ALICI’nın, havale/EFT gerçekleştireceği ödeme şeklinde SATICI’nın banka IBAN bilgileri ALICI ile online satış üzerinden paylaşılacaktır.
 2. b) ALICI, havale/EFT ile ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ödemenin SATICI banka hesabına ulaşmasından sonra ALICI tarafından ödemenin gerçekleştiği bilgisi verilmesi halinde SATICI tarafından ödemenin gerçekleştiği teyit edildikten sonra siparişi onaylanacaktır.
 3. TESLİMAT
 4. a) Kargolu Ürün/mal teslimatlarında, ürün kargoya verildiğinde ilgili kargo şirketinden edinilecek kargo takip numarası ile teslimat takip edilir.
 5. b) Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve ONLİNE SATIŞ üzerinden şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

 

c)Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

 1. d) Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
 2. e) Kargolu Ürün teslimatlarında, ALICI’nın kargo adresinde bulunamaması sebebiyle teslimatı gerçekleştirilemeyen ürünler, en yakın kargo şubesine geri getirilir.
 3. f) Kargoların teslimat yapamadıkları köy, kasaba ve ya şehir merkezine uzak noktalarda kargonuz, en yakın merkez şubeye kadar getirilir ve ALICI’nın buradan teslim alması için bilgilendirme yapılır. ALICI’nın belirtilen süre içerisinde kargoyu teslim alması gerekecektir.
 4. g) 3 iş günü içerisinde ALICI tarafından kargo şubesinden teslim alınmayan ürünler, SATICI’ya geri kargolanacaktır. İkinci teslimat 14 gün içerisinde düzenlenecektir. Ancak ikinci sevkiyat organizasyonu için SATICI ekstra sevkiyat ücreti talep edebilir.
 5. h) Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. ALICI Mücbir sebeplerden (pandemi, doğal afet, savaş, grev, lokavt, sel, yangın, deprem) dolayı teslimat süresi uzaması halinde satıcı bu hususlarda sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Pandemi süresince kargo teslimatlarında kargoda yaşanacak olağanüstü durumları öngörerek SATICI’nın geç teslimden sorumlu olmadığını kabul eder.
 6. CAYMA HAKKI
 7. a) Satın alınan maddi ürünler ile ilgili iade ve değişim talepleriniz teslim tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİMİ kapsamında değerlendirilir. Hizmet ya da gayrimaddi ürün satın alınması halinde ise, hizmetin ifa edileceği tarihten en az 96 saat öncesine kadar ücret iadesi ve iptal kabul edilebilir. Bu süreye uyulmaması halinde ise kalan saate bakılmaksızın hizmet bedelinin kdv dahil satış bedelinin %20’si SATICI lehine kesinti yapılır. ALICI bu şartlarla hizmeti satın almayı şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Ürün olarak hizmet satın alınması halinde, hizmet verildikten sonra cayma söz konusu değildir.

 

 1. b) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün/mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın (gayrimaddi mallar hariç) teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

 1. c) Ürünlerde/mallarda (Gayri maddi olmayan mallarda/ürünlerde) cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

i)Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

 1. ii) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 

iii) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

 1. d) ALICI ürünü/malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) iş günü içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Bununla birlikte ALICI, satın aldığı gayri maddi mal/ürün, eğitim ve atölye hizmetinin başlamamış olması şartıyla sözleşmenin kurulduğu günden itibaren hizmetin ifa edileceği tarihten asgari 1 gün öncesinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

Ancak kanunen aşağıda sayılan mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır;

e.1.) ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

e.2.) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

e.3.) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan eğitim, danışmanlık, seminer ve atölye hizmetleri ve

e.4.)  genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer gayri maddi mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi, süresi içerisinde kullanması durumunda, Ürün’ün azami iki (2) ila yedi (7) iş günü içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine göndermesi zorunludur. ONLİNE SATIŞ’larda ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün’ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya harindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI’dan masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. “Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi.” Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 iş günü içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. ALICI’nın Ürünler’e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir. ALICI dilerse cayma hakkı yerne başka ürün ile değişim hakkını SATICI’nın onay vermesi halinde kullanabilir.

 1. ÖDEME İADESİ PROSEDÜRÜ
 2. a) Cayma hakkı kullanıldıktan sonraki ücret iade süreci, SATICI’ya bildirilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde işleme alınır.
 3. b) Sipariş edilen ürün iadesi ile ilgili ücret iade süreci, ürünün SATICI’ya ulaşmasından itibaren 2 ila 7 iş günü içerisinde başlatılır.
 4. c) ALICI’nın ödeme yaptığı hesaba havale iadesi yapılır.
 5. GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI’nın SATICI’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır.

SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme’ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde 6 ay süre ile muhafaza edilir.

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 1. ALICI’NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI – YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (ONLİNE SATIŞ) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını ONLİNE SATIŞ üzerinden elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.